GIẢI PHÁP HỘI THẢO CỦA TELEVIC CHO TÒA NHÀ CỦA BỘ MÔI TRƯỜNG ĐÀI LOAN

GIẢI PHÁP HỘI THẢO CỦA TELEVIC CHO TÒA NHÀ CỦA BỘ MÔI TRƯỜNG ĐÀI LOAN

Có thể nói, bằng các giải pháp âm thanh hội thảo tiên tiến của mình, Televic Conference đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả giao tiếp trong quá trình cải tạo trụ sở của Bộ Môi trường tại Đài Loan.

THÁCH THỨC:

  • Sự cấp bách trong việc hiện đại hóa hệ thống hội thảo
  • Các giải pháp phải thật sự sáng tạo Phòng họp không sử dụng bàn, hệ thống phải phù hợp với nội thất sẵn có
  • Đáp ứng nhu cầu giao tiếp giữa các phòng họp và họp trực tuyến

GIẢI PHÁP: Televic đã giải quyết thách thức này một cách toàn diện

  • Phòng hội nghị đã được lắp 100 Micro không dây Confidea D-Mic, đảm bảo tính linh hoạt và dễ sử dụng.
  • Các phòng họp khác cũng được trang bị trên 150 thiết bị D-cerno.

  • D-Cerno không chỉ cung cấp chất lượng âm thanh vượt trội mà còn đảm bảo giao tiếp liên kết giữa các phòng họp với các văn phòng cao cấp như văn phòng của Tổng thống. Hệ thống sáng tạo này cho phép tất cả các phòng họp kết nối đồng thời, tạo điều kiện cho giao tiếp liền mạch và rõ ràng.
  • Ngoài ra, việc tích hợp LinguaID - hệ thống phiên dịch cáo cấp đã nâng cao khả năng giao tiếp toàn cầu của Bộ Môi trường.

Như vậy bằng việc nghiên cứu kĩ thách thức, nhu cầu của khách hàng về thời gian triển khai dự án, sự sáng tạo, đa dạng trong giao tiếp, Televic đã cung cấp một hệ thống toàn diện ngoài mong đợi của Bộ môi trường Đài Loan .

Bài viết khác


091 949 1818