HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI

HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI

Thiết kế, lắp đặt hệ thống mạng máy tính, hệ thống điện thoại cho công trình dân dụng, công nghiệp và tư gia là những hạng mục không thể thiếu khi triển khai các công trình điện nhẹ.

dt1

dt2

Công ty cung cấp cho khách hành gói sản phẩm bao gồm :

–  Khảo sát thực địa và yêu cầu khách hàng.

–  Đề xuất giải pháp thiết kế lắp đặt mạng và lập dự toán.

–  Thực hiện lắp đặt mạng.

–  Test thử kiểm tra thông mạng và kết nối.

–  Bàn giao nghiệm thu sử dụng mạng.

–  Bảo hành và bảo trì mạng.

Sản phẩm cùng loại

091 949 1818