Micro không dây

Micro không dây

MW1‑RX‑Fx Thiết bị thu sóng micro không dây

–  Lựa chọn kênh tự động – 193 kênh UHF

–  Công nghệ xử lý tín hiệu PLL

–  Để bàn hoặc lắp trong Rack 19”

Thiết bị thu sóng không dây MW1-RX-F1 and MW1-RX-F2 là một phần của hệ thống micro không dây Bosch. Toàn bộ hệ thống bao gồm bộ nhận sóng không dây (MW1-RX-F1 or MW1-RX-F2), bộ phát sóng không dây đeo lưng (MW1-LTX-F1 or MW1-LTX-F2) kèm Micro cài áo, bộ phát sóng không dây gắn sẵn trong Miro cầm tay (MW1-HTX-F1 or MW1-HTX-F2).


MW1‑HTX‑Fx Micro cầm tay không dây

–  Lựa chọn kênh tự động – 193 kênh UHF

–  Công nghệ xử lý tín hiệu PLL

–  Màn hình LCD hiển thị trạng thái pin và kênh

–  Chức năng khóa

Micro cầm tay không dây MW1-HTX-F1 và MW1-HTX-F2 là một phần của hệ thống micro không dây Bosch. Toàn bộ hệ thống bao gồm bộ nhận sóng không dây (MW1-RX-F1 or MW1-RX-F2), bộ phát sóng không dây đeo lưng (MW1-LTX-F1 hoặc MW1-LTX-F2) kèm Micro cài áo, bộ phát sóng không dây gắn sẵn trong Miro cầm tay (MW1-HTX-F1 hoặc MW1-HTX-F2).


MW1LTXFxWireles_trong

MW1‑LTX‑Fx Bộ thu phát đeo hông không dây

–  Lựa chọn kênh tự động – 193 kênh UHF

–  Công nghệ xử lý tín hiệu PLL

–  Màn hình LCD hiển thị trạng thái pin và kênh

–  Chức năng khóa

Bộ phát  không dây MW1-LTX-F1 and MW1-LTX-F2 là một phần của hệ thống micro không dây Bosch. Toàn bộ hệ thống bao gồm bộ nhận sóng không dây (MW1-RX-F1 hoặc MW1-RX-F2), Bộ phát sóng không dây đeo lưng (MW1-LTX-F1 hoặc MW1-LTX-F2) kèm Micro cài áo, bộ phát sóng không dây gắn sẵn trong Miro cầm tay (MW1-HTX-F1 hoặc MW1-HTX-F2).

Sản phẩm cùng loại

091 949 1818