MICROPHONES

Televic Microphones được chế tạo để truyền tải âm thanh phát biểu một cách sắc nét, ấm áp và đầy tự nhiên.

Tùy thuộc vào hệ thống âm thanh hội thảo đang sử dụng, bạn có thể tùy chọn trong 4 nhóm microphone chính sau:

 Nhóm

 Loại

 Hệ thống âm thanh hội thảo tương ứng

  MICROPHONES ĐỊNH HƯỚNG   KIỂU CỔ NGỖNG

 CONFIDEA D-MIC  D-cerno, Plixus
 CONFIDEA D-MIC FULL FLEX
 CONFIDEA D-MIC BROADCAST

 MIKE - MICROPHONE   CẤU HÌNH THẤP

 MIKE LPM

 Confidea FLEX G4

 MICROPHONE ĐỊNH HƯỚNG    CẦM TAY

 CONFIDEA D-MIC HANDHELD

 D-cerno, Plixus

DỊCH VỤ

DANH MỤC SẢN PHẨM

0919491818